Gravidträning 

Tidigare var den största anledningen till restriktivitet med träning hos gravida rädslan för förhöjd temperatur. Kroppstemperaturen stiger dock inte hos gravida vid upp till submaximal träning på grund av förbättrad temperaturreglering. Det paradoxala fenomenet att kroppstemperaturen sjunker samtidigt som kvinnan känner sig varmare och svettas lättare,tolkar vi som en förbättrad temperaturreglering under graviditet.
Alla friska gravida kan träna, gärna 30 minuter dagligen,
dvs mer än 90 procent av alla gravida rekommenderas att
vara fysiskt aktiva under graviditeten. Att bibehålla träningsnivån under okomplicerad graviditet och amningsperiod är sannolikt det säkraste rådet. Samtidigt är det viktigt att lyssna på kroppens signaler och använda sunt förnuft. Genom en generös inställning till träning i samband med graviditet främjas sannolikt den framtida hälsan.

Källa: Läkartidningen artikel 2007 
Bild: Pexel

Etiketter: träning

Kommentera gärna: