Vad skulle det innebära för er med mindre sjukskrivningar och stress på arbetsplatsen?

-Hur uppmuntrar ni era medarbetare att ta eget ansvar för sin hälsa och livstil samt sätta gränser?

-Vilka hälsoaktiviteter använder ni för att utveckla produktiviteten och stärka ert varumärke ytterligare?

-Har era medarbetare den kunskap som krävs och får de stöd för att hantera stress och skador?

Välmående personal är en konkurrensfördel för företaget, att de är friska och känner sig utvilade när de kommer till sin arbetsplats är en av de vikigaste förutsättningarna för ett framgångsrikt företag. 

Firstbeat Livsstilanalys för företaghälsa hjälper dig genom att hjälpa varje anställd göra bättre val både på arbetet och fritiden för ökad produktivitet och optimal hälsa. Då dina anställda lär sig hantera stress, sova bättre och motionera rätt kommer de att få mera energi och vara mera fokuserade även på arbetsplatsen. Allt detta är upp till dig: du väljer själv om ditt företag kommer att lyckas eller misslyckas.

För att förbättra folkhälsan måste fler människor på fler arbetsplatser inspireras till ett aktivare liv samt finna balansen mellan stress och återhämtning.

Vi på Studio Cavallin kan hjälpa ert företag att få friskare medarbetare.

 

HUR KAN VI HJÄLPA ERT FÖRETAG?

Vi skräddarsyr alltid upplägget efter vad som passar ert företag bäst.
Vi bokar ett möte där ni berättar om ert företag och er situation samt vad ni önskar hjälp med. 
Därefter kommer vi med förslag på upplägg.

Vi erbjuder bland annat:
  • Kostrådgivning/Kostskola
  • Hälso- och livsstilsanalyser
  • Föreläsningar om stress, sömn, kost och fysisk aktivitet.
  • Teambuildingdagar och kick off.
  • Individuell kostrådgivning/Coachning.
  • Verktyg för att skapa en hälsofrämjande arbetsplats och rutiner.
Inga uppdrag är för oss omöjliga och vi ser till att finna en plan som är optimal för dig eller ditt företag.  


 

Vi ser fram emot att få jobba tillsammans med er som friskvårdspartner.
Vi hoppas att detta kan bli starten på dina medarbetares väg till en mer aktiv och hälsosam livsstil.

Det kan innebära en piggare, gladare och starkare personalstyrka som ökar i både prestation och välmående

TILLSAMMANS MED OSS PÅ STUDIO CAVALLIN KAN VI LYCKAS!

LIVSSTILSSANALYSER MED FIRSTBEAT

Individernas välbefinnande påverkar hela organisationen.

Firstbeat Livsstilsanalys för kartläggning av arbetsförmåga ger varje anställd redskap för att förbättra den egna arbetsförmågan och återhämtningen. Med hjälp av Firstbeats analys ökar arbetseffektiviteten på arbetsplatsen och förekomsten av stress och sjukfrånvaro minskar.
Varje anställd får redskap för att skapa personligt välbefinnande och för att orka i arbetet och samt återhämta sig bättre.

Livsstilsanalysen visar var ni har lyckats som individer och som organisation och vad ni bör satsa på för att uppnå bästa resultat.

Gör Firstbeat Livsstilsanalys till en del av ditt företags hälsofrämjande insatser och led dina anställda till en hållbar arbetsförmåga.

Kontrollera stress
De anställda som behärskar stress är effektivare och gör färre misstag.
Vi identifierar de faktorer som förbrukar dina resurser på jobbet och på din fritid.
85% av deltagarna upplever ökad effektivitet med hjälp av Livsstilsanalysen.
 
Bättre återhämtning
Vi ökar förståelsen för vikten av bättre återhämtning. Detta resultar i mer energiska och fokuserade anställda. Minskar på sjukskrivningar (Upp till 30%).
 
Motionera rätt
Identifiera den optimala motionsnivån för varje anställd. God kondition minskar belastningen på kroppen. Bevisad effekt på de anställdas motivation att motionera mera.

                  VAD KOSTAR OHÄLSAN?

MED FIRSTBEAT KAN DU KARTLÄGGA
DINA ANSTÄLLDA OCH DERAS HÄLSA.