ALLMÄNNA VILLKOR

Allmänna villkor

Allmänt
Studio Cavallin erbjuder kostrådgivning online, träningsupplägg både i fysisk form men också online,  coachning vid personligt möte samt skräddarsydda föreläsningar. Både privatpersoner och företag kan ta del av Studio Cavallins tjänster. 

Pris 
Prisuppgifterna hittar du under respektive tjänst. 

Ångerrätt
När du som kund beställer någon av våra tjänster ingår du ett avtal. Du har rätt att frånträda avtalet (ångerrätt) genom att maila till oss  inom 14 dagar (ångerfrist) från den dag som beställningen gjorts.

Undantag från ångerrätten
Vid beställning av ett personligt utformat kost- eller träningsprogram så faller dessa under lagen (2005:59) om distansavtal 11§ punkterna 1 och 11. Det innebär att det för dessa produkter eller tjänster ej utgår någon ångerrätt på grund av att de är personligt anpassade eller framtagna.

Betalningsvillkor. 
Du som konsument kan välja att betala via Swish eller med faktura.
Fakturan har 14 dagars förfallodatum. Studio Cavallin är godkänd för F-skatt.
Om betalning ej har skett inom den angivna perioden debiteras 60 kr i påminnelseavgift. Om betalning fortfarande ej sker kan Studio Cavallin komma att ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten.

Personlig information
-Studio Cavallin skyddar all din personliga information. 
-Genom att köpa en tjänst av Studio Cavallin accepterar du att vi lagrar din information 
-Studio Cavallin garanterar att dina personliga uppgifter aldrig delas till tredje part.
-Enligt svensk lag har du rätt att när som helst veta vilken personlig information vi har lagrat om dig.
-Du som kund har rätt att när som helst be oss ändra eller ta bort din personliga information.
-Så snart du avslutat din period hos oss raderas alla dina uppgifter. 

Skador och sjukdomar
Innan du köper och påbörjar en kostrådgivning ska du alltid meddela om eventuella kostrelaterade sjukdomar (IBS, sköldkörtel etc). Som kund har du skyldighet att informera om sådant som kan komma att påverka din kostrådgivning. Till detta räknas både nuvarande och tidigare sjukdomar.

Övrigt
Studio Cavallin förbehåller sig rätten till ändring av all information utan föregående avisering.


Vid eventuella frågor kring våra allmänna villkor, vänligen kontakta carolina@studiocavallin.se