TRÄNING

PT timme 650 kr 60min (Nacka)
Mamma mage konsultation 30 min 300kr (
Nacka

Dessa träffar är skräddarsys helt efter dig. Vi inleder alltid med ett motiverande samtal och gör en hälsokartläggning. Därefter planerar vi vidare efter dina önskemål.